Kursen Matfrihet öppnar i höst men redan nu kan du skriva upp dig på väntelistan!

person holding ballpoint pen writing on notebook
MacBook Pro near white open book

Joina väntelistan till
Matfrihet!

I denna kurs går du från att tappa kontrollen kring mat och känsloäta till att känna dig hälsosam och balanserad samtidigt som du får en normal relation till mat

Matfrihet är en onlineutbildning som är ett steg-för-steg program för att ta dig från matkaos till matfrihet och hitta balans och lugn. Föreställ dig att kunna äta utan att behöver känna skam eller vara rädd att tappa kontrollen - helt utan att behöva använda viljestyrka!

Allt du behöver är kunskapen och ett system att vila på.

Genom att skriva upp dig på väntelistan är du först med informationen att jag återigen tar emot nya elever och kan knipa en av de begränsade kursplatserna


  Matfrihet är en holistisk onlineutbildning som vägleder dig genom fem progressiva faser, och ger dig en omfattande metod för att övervinna känsloätande. Genom engagerande videoföreläsningar (avpassade i längd för optimal inlärning, utan överdrivna maratonsessioner), arbetsblad och praktiska övningar kommer du att stärka din förmåga att hantera känsloätande på ett hållbart sätt.

  Starta exakt där du befinner dig nu – det är en naturlig startpunkt för alla. Under resans gång kommer du att:

  • Komma över att frestas av godis hemma.
  • Utforska vetenskapen bakom vikthantering och känsloätande.
  • Få tillgång till nya och effektiva strategier som ersätter mat som ett sätt att hantera känslor, utan att behöva luta dig på ren viljestyrka.
  • Utveckla förmågan att särskilja mellan den fysiska känslan av mättnad och den psykologiska känslan av tillfredsställelse.
  • Återfå balansen i dina mättnadshormoner för en mer harmonisk relation till mat.
  • Bli befriad från ständiga dieter och istället lära dig att samarbeta med din kropp för att uppnå välmående.
  • Skapa en konkret och hållbar hälsostrategi som inte involverar snabba viktnedgångsdieter, och som ger långsiktiga resultat.

  Med Matfrihet utvecklar du inte bara en sund relation till mat och känslor, utan också en djupare förståelse för hur din kropp fungerar och vad den faktiskt behöver. Välkommen till en livsförändrande resa där du kan uppnå balans, välmående och frihet från känsloätande.